1960-2010 YILLARI ARASI PERFORMANSA DAYALI SANAT ÜRETİMLERİNE DAİR BİR SEÇKİ


Creative Commons License

Cançat A.

3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 28 January 2024, pp.260

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.260
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Tüketim toplumunun doğuşu, özellikle II. Dünya Savaşı sonrası yeni bir kuşağın yoğun bir biçim de toplumsal sahnede yerini alması, bilimdeki ilerlemeler, bunların düşünce ve sanat olayları üstündeki etkileri gibi son derece farklı nedenlerden kaynaklanan çok sayıdaki etmenin baskısıyla, 1960'lı yılların sanat tarihi, güçlü değişim hareketlerine sahne olmuştur. Bunun en temel sebepleri, Modernist süreçte yaşanan başarısız tecrübelerdir; iki büyük dünya savaşının yarattığı yıkımlar, nazizim, soykırımlar, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları, dünya çapında yaşanan ekonomik krizler, temelinde kapitalizmin bulunduğu sömürgecilik girişimleri, yaşam biçimlerinde gözle görülür standartlaşmalar ve sonucunda insanlığın geleceğini tehdit edecek ekolojik sorunlar gibi. Bunlar, Modernizm’in; hep tarihin daha iyi bir yere gittiği, sürekli ilerlemeyi içerdiği, her şeyin çözülebileceği gibi inançların yitirilmesine neden olmuştur. Tüm bu süreçlerden sonra sanatsal üretimlerde de dönüşüm başlamıştır. O güne dek yerleşmiş olan ‘güzel ve estetik’ kurallara sırt çevrilmeye, alışılmış biçim değerlerine karşı konulmaya ve 'fikrin’ ön plana çıkartılmasına başlanmıştır. Dolayısıyla, 1960’lı yılların ortalarından itibaren düşünceyi, maddesel olgulara üstün tutan, akılcı bir sanatsal anlayış gelişmeye başlamıştır. Böyle olunca; sanat üretimleri de sadece tuval üzerine yapılan çalışmalarla sınırlı kalmamış, aklımıza gelebilecek her şekilde ve her platformda ortaya konmaya başlanmıştır. Çalışma; bu tür sanatsal üretimlerden, performansa ve interaktifliğe dayalı olanları, yerel ve evrensel örneklerle bir seçki niteliğinde ele alıp bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlamıştır.