Essence, Encourage, and Evaluation of Metacognition in Early Childhood


Creative Commons License

AYDIN E., unsever o.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.38, no.2, pp.482-500, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 38 Issue: 2
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.33308/26674874.2024382696
  • Journal Name: Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.482-500
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Recent research has illuminated the potential for young children to benefit from meta cognitive skills. As metacognition gains a place in educational literature, questions arise regarding whether these skills develop spontaneously and which instructional strategies effectively support them. Despite this progress, there remain limitations in precisely defining the scope of the term "metacognition." It is particularly crucial to address questions surrounding the distinguishing characteristics of metacognition from cognition, its interaction with cognition, its differentiation from other thinki ng skills, and the inherent nature of the term. This study aims to elucidate the origin and nature of the term "metacognition." It involves a comparison of different metacognitive models and strives to serve as a reference source for educators and researchers. The goal is to provide insights into how metacognition develops in early childhood, along with strategies for its support and evaluation.
Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar, küçük çocukların üstbilişsel becerilerden yararlanma kapasitesine sahip olduklarını ve bu becerilerin erken çocuklukta desteklenmesine dair gerekliliği ortaya koymuştur. Literatürde kısa bir geçmiş i olan üstbilişin eğitim araştırmalarına dahil olması ile birlikte bu becerilerin kendiliğinden gelişip gelişmediği ya da hangi öğretim stratejileriyle desteklenebileceği konularında soru işaretleri doğmuştur. Bunlarla birlikte üstbiliş teriminin kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi noktasında hala birtakım sınırlılıklar bulunmaktadır. Özellikle üstbilişin bilişten ayrılan özellikleri ve biliş ile etkileşimi, diğer düşünme becerilerinden neden farklı olduğu ve terimin doğası hakkındaki so ru işaretlerinin cevaplanması önem taşımaktadır. Bu çalışmada üstbiliş teriminin kökeni ve doğası açıklanmış, farklı üstbilişsel modeller karşılaştırılmış, erken çocuklukta üstbilişin ne doğrultuda geliştiği, nasıl desteklenebileceği ve değerlendirilebileceği konularında eğitimcilere ve araştırmacılara bir başvuru kaynağı oluşturmaya çalışılmıştır.