Bireysel Banka Müşterilerinin Demografik Özellikleri ile Kredi Kartına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Investigation of The Relationship Between Demografic Features of Individual Bank Customers and Attitude Towards The Credit Card)


GÜL Z., İŞCAN O., AYHAN GÖKCEK H.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.1619-1631, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier