The Relationship Between Mothers’ Parental Acceptance-Rejection Levels and Their Emotion Regulation Skills (Annelerin Ebeveyn Kabul Red Durumları ve Duygu Düzenlemeleri Arasındaki İlişki)


FARAJİ H., LAÇİN N. B., TEZCAN A. E.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Ve Aile Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-28, 2023 (Peer-Reviewed Journal)