Transformation Process of Intermediate Cities with a Review Literature and Global Experiences


Heıdarı P., Hojjati A.

National Assembly of Sustainable Architecture and Development Conference, Bukan, Iran, 13 March 2013, pp.181-188

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bukan
  • Country: Iran
  • Page Numbers: pp.181-188
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: No

Abstract

Kentsel değişim, şehirlerin evriminde sürekli bir süreçtir ve daima şehirlerin fiziksel ve sosyal

unsurları arasındaki sürekli gerilim ve çatışmaya dayanır. Sosyal ve ekonomik süreçlerdeki

değişiklikler, şehirlere her zaman güncelleme, modernizasyon ve hatta dönüşüm ihtiyacı hissi

verir. Bu arada, küçük kasabalar kentsel koşullarını ve sosyal özelliklerini bulundukları kentsel ve

bölgesel sistemlere uyarlamak zorundadır. Çünkü her zaman kentsel ve sosyal formlarında

kalamazlar. Dolayısıyla kentsel dönüşümün, kentsel ve bölgesel yapısal değişiklikler karşısında

olumlu bir seçenek olduğu söylenebilir. Bu yaklaşımla bu makale, kentsel gelişimin farklı

yönlerini orta kentler ölçeğinde tanımlayıcı-analitik yöntemle ele almaya çalışmaktadır. Küresel

deneyimlere bu geçişte, özellikle Avrupa şehirlerinde küresel deneyimleri vurgular. Çalışmalar,

dönüşüm süreçlerinin şehirlerin varlığı için gerekli olduğunu ve kentsel planlama faaliyetlerinin

bir parçası olduğunu göstermektedir.