Alıcı Davranışı Okulunun Düşüncelerine Yönelik Güncel Yaklaşımlar: Bir Literatür Analizi


TÜRKER O.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.12-27, 2021 (Peer-Reviewed Journal)