Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Para Politikaları


Creative Commons License

Kara F.

in: Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi, İrfan Ersin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.103-135, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.103-135
  • Editors: İrfan Ersin, Editor
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Kaynağı finansal sistemin yarattığı sorunlu kredilere dayanan 2008 Küresel Finans Krizi dünyada başta üretim, istihdam ve dış ticaret gibi temel makroekonomik göstergeleri olumsuz etkilemiştir. Kriz sonrası sistemik riski azaltma ve finansal istikrarı sağlama, tartışılan gündem konuları haline gelmiştir. İstikrarlı bir fiyat düzeyinin tek başına finansal istikrarı sağlama konusunda yeterli olmadığı anlaşılmış, finansal istikrara ilişkin rolleri sorgulanmaya başlanan merkez bankalarının politika uygulamalarında değişiklikler yaşanmıştır. Makro ihtiyati politikalar da bu noktada ön plana çıkarak, finansal kuruluşların düzenleme ve gözetimine katkı sağlamıştır. Belirtilen hususlara paralel olarak, bu bölümde öncelikle genel bir çerçevede para politikası ele alınarak tanımı, amaçları, türleri ve teorik yaklaşımlara göre para politikası konularına yer verilecektir. Bu kapsamda, para politikasının ekonomiyi etkileme kanallarından ve araçlarından bahsedilecektir. Daha sonra para politikasının uygulanmasından sorumlu kuruluş olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 2008 Krizi sonrası değişen rolüne değinilecek, bu süreçte dünyada ve Türkiye’de uygulanan makro ihtiyati politikalar üzerinde durulacaktır. Son olarak da konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılacaktır.