Aktif Olarak Güreş Yapan Erkek Sporcuların Güreşe Katılım Güdülerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Pepe B.

The Journal of Turk-Islam World Social Studies, no.10, pp.308-321, 2023 (Peer-Reviewed Journal)