Mental İyi Oluş Hali ve Hedonik Tüketim Davranışının Çift Yönlü Etkileşimine Yönelik Bir Araştırma: Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması


AYHAN GÖKCEK H., MERCANOĞLU ERİN S.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (uysad.com), vol.8, no.15, pp.66-79, 2021 (Peer-Reviewed Journal)