Üniversite Ögrencilerinin Domuz Gribi (H1NI) Pandemisine Karşı Algı Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”


Creative Commons License

Erdal N.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.6, no.66, pp.3209-3221, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 66
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.3209-3221
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: No

Abstract

Influenza A (H1N1) virus, first seen in Mexico and the United States in March - April 2009, was identified and soon affected the world. On June 11, 2009, the World Health Organization talked about the existence of a pandemic and announced that the pandemic is at phase 5- 6. Swine flu (H1N1) virus emerged as a result of differentiation of swine, human and bird influenza viruses and caused many people to become ill and die. It was explained that countries should be very careful to get rid of the disease and death caused by this virus. Many measures have been taken and policies have been developed for these countries and around the world. In this study, a total of 160 students, consisting of Istanbul University Bakırköy School of Health students and Beykent University Vocational School students, were researched to evaluate the perceptions and attitudes of university students who received health education and university students who did not receive health education against swine flu Influenza A (H1N1). . Research data were evaluated with statistical package programs used for social sciences. At the end of the evaluation, the knowledge levels, interests, perceptions and thoughts of vaccination of the students who received health education were compared with the students who did not receive health education, and the knowledge, interest and perceptions of the students who received health education were found higher. There is a significant difference between the two school.

İlk kez 2009 Mart - Nisan ayında Meksika ve Amerika Birleşik Devletlerin’de görülen İnfluenza A(H1N1) virüsü tanımlanmış ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 11 Haziran 2009 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi varlığından bahsetti ve pandeminin faz 5-6 seviyesinde olduğunu açıkladı. Domuz gribi (H1N1) virüsü domuz, insan ve kuş influenza virüslerinin farklılaşması sonucu ortaya çıktı ve birçok kişinin hastalanmasına ve ölümüne neden oldu. Bu virüsün sebep olduğu hastalıktan ve ölümlerden kurtulmak için ülkelerin çok dikkatli davranması gerektiği açıklandı. Ülkeler ve dünya genelinde birçok önlemler alındı ve buna yönelik politikalar geliştirildi. Bu çalışma, sağlık eğitimi alan üniversite öğrencileri ile sağlık eğitimi almayan üniversite öğrencilerinin domuz gribi İnfluenza A (H1N1) karşı algı ve tutumları değerlendirilmesi ve farkındalık yaratmak için, İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan toplam 160 öğrenci ile araştırma yapılmıştır. Araştırma verileri sosyal bilimler için kullanılan istatistik paket programları ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonunda sağlık eğitimi alan öğrencilerin bilgi düzeyleri, ilgileri, algılar ve aşıya karşı düşünceleri sağlık eğitimi almayan öğrencilerle karşılaştırılmış ve sağlık eğitimi alan öğrencilerin almayanlara göre bilgi, ilgi ve algıları yüksek bulunmuştur. İki okul arsında anlamlı bir fark vardır.