Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Örgüt İklimine Etkisi ve Buna Yönelik Bir Araştırma


APİYEV A., GÜNEY S., GÜRÜL B.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.7, no.59, pp.2483-2495, 2020 (Peer-Reviewed Journal)