An Important Factor in Safe and Healthy Workplace Planning: Anthropometric Design


Creative Commons License

Çalış Ç., Çalış S., Koçali K., Büyükakıncı B. Y.

1. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2019, pp.88-90

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.88-90
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: No

Abstract

For many years, the productivity of employees and their contribution to production are the issues that are discussed over. It must be admitted that these issues constitute the most basic step in the capitalist system. Because, in this order, how much profit the employer will make is the most important issue. In fact, for this reason, in order to make people work and produce more and to make more profit for employers, sometimes less wages and sometimes more wages were applied. However, nevertheless the efficiency of employees is still being low, lack of extra production or poor quality workmanship are resulted in seeking other solutions. According to comprehensive researches, it has been realized that supporting employees with just financial elements is not enough and together with it, health and occupational elements, meaning the occupational health and safety efforts in workplace effect the productivity as well. It has been found out that the solutions of these issues must be based on anthropometric studies. This field sustain the data that is required for elements such as; vehicle, tool, dress etc. to be designed according to user. In this way, it is maintained that the people who work in a workplace work with minimum fatigue, in safest, most healthy and efficient way, that occupational diseases are reduced, even disappeared. In this study, literature searching about anthropometry concept has been carried out, the benefits provided by anthropometry were mentioned and studies about this subject were examined. The information obtained was compiled and interpreted extensively.

Uzun yıllardır çalışanların verimliliği, üretime katkıları, işverenlerin daha çok kazanç sağlaması üzerinde tartışılan ve bir takım uygulamalarla desteklenen konulardır. Kabul edilmelidir ki bu konular kapitalist sistem içerisinde en temel basamağı oluşturmaktadır. Çünkü bu düzen içerisinde işverenin ne kadar kar elde edeceği en önemli sorundur. Hatta bunun için yani insanların daha çok çalışıp üretmesi ve işverenlerin daha çok para kazanması adına bazen daha az ücret bazen daha çok ücret uygulaması yapılmış bazen de sosyal yardım araçlarından yararlanılmıştır. Ancak buna rağmen hala çalışanların verimliliğinin düşük olması, daha fazla üretimin yapılamaması ya da yapılan işin kalitesiz olması başka çözümlerin aranmasına neden olmuştur. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde çalışanların sadece maddi unsurlarla desteklenmesinin yeterli olmadığı bununla beraber çalışanların iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik unsurlarının da yani işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının da üretimi etkilediği fark edilmiştir. Bu sorunların çözümünün temelinin ise antropometrik çalışmalara dayanması gerektiği ortaya çıkarılmıştır. Antropometri, insan vücut ölçülerinin belirlenmesini sağlayan bilim dalıdır. Bu bilim dalı temel olarak kullanılan araç, gereç, alet, makine cihaz, kıyafet vb. diğer kullanılan unsurların kullanana uygun olarak tasarlanabilmesi için gerekli verileri sağlamaktadır. Bu sayede iş yerinde çalışan kişilerin en az yorgunlukla, en güvenli ve sağlıklı şekilde ve en yüksek verimlilikle çalışmaları gerçekleşecek, meslek hastalıklarının azalması hatta ortadan kaldırılması sağlanabilecektir. Bu çalışmada antropometri kavramı ile ilgili literatür taraması yapılmış, antropometrinin sağlayacağı faydalara değinilmiş ve bununla ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen bilgiler derlenerek kapsamlı şekilde yorumlanmıştır.