Comparison of adopted children and adolescents with the ones living in institution care in terms of mental disorders


Creative Commons License

YULAF Y., GÜMÜŞTAŞ F.

Cukurova Medical Journal, vol.44, no.3, pp.904-910, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17826/cumj.504819
  • Journal Name: Cukurova Medical Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.904-910
  • Keywords: Institutional care, adopted, child, adolescents, mental disorder
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: This study aimed to compare the children and adolescents living with the care of the institution and those who were adopted in terms of mental disorders. Materials and Methods: In this study, 31 adopted child who were admitted to Tekirdag State Hospital compared with 57 children living in the institution. DSM-5 diagnostic criteria, frequency of drug treatment, depression, attention deficit, hyperactivity and behavior problem levels and sociodemographic data forms were examined retrospectively. Results: The prevalence of conduct disorder and antipsychotic drug use were found to be higher in the patients living in the institution. Similarly, the depression and attention deficit symptom levels of this group were significantly higher than the adopted group. The diagnosis of anxiety disorder was significantly higher in the adopted children than in children living in the institution. Conclusion: It is noteworthy that accompanied by symptoms of internalization, such as depressive and attention deficit, in the diagnosis of conduct disorder in children living in institution care.Whether supportive psychotherapeutic approaches to internalization symptoms can lead to improvement in conduct disorder symptoms as well as psychopharmacological treatments is a matter of concern.
Amaç: Bu araştırmada kurum bakımında yaşayan çocuk veergenler ile evlat edinilenlerin ruhsal bozukluklar açısındankarşılaştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada Tekirdağ DevletHastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğinebaşvuran 31 evlat edinilen ve 57 kurumda kalan çocuk veergenin dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Olgularınyaş, cinsiyet, DSM-5’e dayalı psikiyatrik tanıları vepsikiyatrik ilaç tedavisi kullanma sıklıkları, öğretmen ve özbildirim ölçekleri ile depresyon, dikkat eksikliği,hiperaktivite ve davranım sorun düzeyleri verileri eldeedildi.Bulgular: Kurum bakımında yaşayan olgularda davranımbozukluğu tanısı oranları ve antipsikotik ilaç kullanımısıklığı daha yüksek bulundu. Aynı şekilde bu grubundepresyon ve dikkat eksikliği belirti düzeyleri evlat edinilengruba göre anlamlı düzeyde yüksek tespit edildi. Evlatedinilen çocuklarda ise anksiyete bozukluğu tanısı kurumbakımındaki çocuk ve ergenlere göre anlamlı düzeydeyüksekti.Sonuç: Kurum bakımında yaşayan çocuklarda davranımbozukluğu tanısına depresif ve dikkat eksikliği gibiiçselleştirme belirtilerinin eşlik etmesi dikkat çekici birbulgudur. İçselleştirme belirtilerine yönelik destekleyicipsikoterapötik yaklaşımların, psikofarmakolojik tedavilerinyanısıra davranım bozukluğu belirtilerinde de düzelmesağlayıp sağlayamayacağı merak konusudur