İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYE VE ADAY ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ


ZANBAK M., ÖZEŞ ÖZGÜR R.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.2, pp.175-192, 2019 (Peer-Reviewed Journal)