THE GROWTH-WATER CONSUMPTION-EMISSIONS NEXUS IN THE CONTEXT OF ENERGY USE: A SECTORAL ANALYSIS


Creative Commons License

ÖZGÜR R., ÇAĞATAY S.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.18, no.1, pp.15-37, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Due to its growing population and economic structure, Turkey is a country whose need for water and energy resources is increasing significantly. In particular, the increase in energy needs poses a significant problem for a country dependent on energy at significant rates, such as Turkey. The orientation towards renewable energy use is an important alternative both in terms of reducing external dependence on energy and environmental problems. This study aims at analyzing the impacts of alternative energy-use and economic growth scenarios that would comply with 2023 economic targets of Turkey. Analysis are carried out by utilizing 2014 input-output table. As a result of two different scenarios in which medium-high technology industries and high technology are included, it has been determined that the economy has achieved relatively higher growth rates with the use of alternative energy. However, it was determined that in the first scenario where industries with medium-high technology are analyzed, higher economic growth rate was reached with the cost of higher water consumption and emissions.
Türkiye, artan nüfusu ve ekonomik yapısı nedeniyle su ve enerji talebi sürekli artan bir ülke durumundadır. Özellikle enerji ihtiyacındaki artış, Türkiye gibi enerjide önemli ölçüde dışa bağımlı bir ülke için bir sorun oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerjiye yönelim hem enerjide dışa bağımlılığın hem de çevresel sorunların azaltılması bakımından önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin 2023 ekonomik hedefleri ile uyumlu alternatif enerji kullanımı ve ekonomik büyüme senaryolarının etkilerini analiz etmektir. Analizler 2014 yılı girdi-çıktı tablosu kullanılarak yapılmaktadır. Orta-yüksek teknoloji içeren endüstriler ile yüksek teknoloji içeren endüstrilerin dahil edildiği iki farklı senaryo sonucunda, alternatif enerji kullanımı ile ekonominin göreli olarak daha yüksek büyüme oranlarına ulaştığı tespit edilmiştir. Ancak özellikle orta-yüksek teknoloji içeren endüstrilerin analiz edildiği birinci senaryonun daha yüksek ekonomik büyüme avantajı ile birlikte yüksek su tüketimi ve emisyon salımı dezavantajına da sahip olduğu saptanmıştır.