HASTA HASTA YAKINI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDAKİİLETİŞİM İLE DİĞER FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ BİR ÖLÇEKGELİŞTİRME ÇALIŞMASI


ŞAHBUDAK E., YÜCEL A. S., YILDIZ K., GÜRKAN A., ŞEN E., CENGİZ E., ...More

UHİVEULUSLARARASI HAKEMLI İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGISI, no.9, pp.54-86, 2015 (Peer-Reviewed Journal)