KÜRESELLEŞMENİN MİLLİ KİMLİK ÜZERİNE ETKİLERİ


Creative Commons License

Mohammadı Ghanbarlou R.

ASEAD 10. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU EJSER 10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2022, pp.290-303

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.290-303
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın ana amacı milli kimliğe yönelik küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine yer vererek bütünleşme kuramları çerçevesinde incelemektir. Küreselleşmenin milli kimliğe yönelik olumlu etkileri arasında işbirliğinin, etkileşimin, değiş tokuşun, hoşgörünün, esnekliğin, kapasitenin, çoğulculuğun, insan bilincinin yeniden üretilmesinin ve arabuluculuk olanaklarının teşvik edilmesinin artırılması düşünülmektedir. Ayrıca milli kimliğin zayıflamasına neden olan küreselleşmenin olumsuz etkileri arasında yapısal çatışmalar ve kimlik ikiliği, kültürel asimilasyon ve merkezkaç eğilimlerin güçlenmesi gibi hususlar düşünülmektedir. Sonunda, değişim yönetimi ile zorlukları fırsata dönüştürmek için çözümler sunulmuştur. Çalışmada nitel yöntem çatısı altında literatür çalışması yapılmış, temalar oluşturulmuş ve derlenen veriler analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Milli Kimlik, Milliyetçilik, Asimilasyon, Etnik.