Bulanık Mantık ve Python Uygulamaları


Çetinkaya A.

İstanbul Gelişim Üniversitesi , İstanbul, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: İstanbul Gelişim Üniversitesi
  • City: İstanbul
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Gelişen ve değişen teknoloji ile cihazların kontrolü üzerindeki ihtiyaç günden güne artmaktadır. Mevcut sistemlerin kontrolünde, yazılım dilleri üzerinde geliştirilen algoritmaların önemi büyüktür. Bulanık mantık (BM) sistemlerin kontrolü hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bulanık mantık hakkında yabancı dillerde çok sayıda çalışma mevcuttur. Bunlar arge araştırmaları, kitaplar, ders notları, makaleler ve bildiri çalışmalarıdır. Bu yayınlar arasında günümüz programlama dillerinden olan Python programlama dili ile hazırlanmış kapsamlı bir Türkçe Bulanık mantık kaynağı yer almamaktadır. Bu kitap Python programlama dili üzerinde geliştirilmiş bulanık mantık çalışmaları konusunda Türkçe literatüre katkı sağlayacaktır.

Kitaptaki uygulamalar ve anlatımlar çok sayıda kişinin faydalanabilmesi açısından öğrenilmesi en kolay olan Python programlama dilinde hazırlanmıştır. Bu kitap 9 bölümden oluşmaktadır. Kitap içeriği örnek uygulamalara ağırlık verilerek Python programlama dili ile hazırlanmıştır. Uygulamaların açıklamaları Python kod blokları içerisinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Kitabın birinci bölümde kitap ve bulanık mantık hakkında bilgilerin bulunduğu giriş bulunmaktadır. İkinci bölümde Python geliştirme ortamı anlatımı, kurulumu ve kütüphanelerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde bulanık mantığın avantajı, dezavantajı ve uygulama alanları verilmiştir. Dördüncü bölümde bulanık küme kavramı ve kural tabanı anlatılmıştır. Beşinci bölümde üyelik fonksiyonlarına yer verilmiştir. Altıncı bölümde sözel değişkenler ve IF-THEN kural yapısından bahsedilmiştir. Yedinci bölümde bulanık mantık uygulaması gerçekleştirirken izlenecek aşamalar anlatılmıştır. Sekizinci bölümde bulanık mantık sisteminin akış şeması yer almaktadır. Son olarak dokuzuncu bölümde bulanık mantık uygulamaları verilerek örnek Python kodları ile açıklamaları yer almaktadır.

Kitabın hedef kitlesini Fen, Sosyal ve Sözel alanlarında araştırma yapan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Bu yüzden Yazılım, Bilgisayar, Elektronik, Mekatronik, İktisat ve İşletme bölümlerinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için hazırlanmıştır. Özellikle ders içi proje ödevlerinde yardımcı kaynak olarak kullanılması amaçlanmıştır. Okuyucular bu kitaptan ve kodlardan yararlanarak kendi alanlarında Python programlama dilini kullanarak bulanık mantık sistemlerini geliştirebilirler. Ayrıca kitapta verilen uygulamaların kodları https://github.com/ acetinkaya/python-fuzzy-logic linki üzerinde paylaşımı yapılmıştır.

Bu kitabın hazırlanmasında kullanılan Python programlama dili ile bulanık mantık uygulamalarının bilimsel, akademik ve araştırma amaçlı tüm projelerinizde faydalı olmasını temenni ederim. Kitabın geliştirilme sürecinde gelecek baskılarında örnekler çoğaltılarak olası hata ve yanlışlıklarını giderilmesi planlanmaktadır. İlgi gösterecek olan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ve saygılarımı iletiyorum.