Antosiyanince Zengin Kiraz Grubu Meyvelerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerini İnceleyen Klinik Çalışmalara Bir Bakış


Creative Commons License

Bayram H. M., Ozturkcan S. A.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.11, pp.230-254, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Anthocyanin-rich cherry red fruits contain lower calories and high antioxidant capacities due to their high content of bioactive components, including fiber, vitamin C, polyphenols, carotenoids and some minerals such as potassium. Turkey ranks fourth in total fruit production, which ranks first in laurel cherry production and third in sour cherry production in the world. It is important to increase the interest in these fruits, which are very high in production and which are thought to reduce the risks and symptoms of diseases such as diabetes, cardiovascular diseases, hypertension, obesity and fatty liver disease by affecting health positively. The aim of this review is to evaluate the effects of sour cherry, tart cherry and cornelian cherry fruits on human health, which are the most powerful antioxidant compounds naturally found in red fruits, anthocyanin rich cherry group, and highly cultivated in our country and important in the world ranking. For this aim, a literature review was conducted in Dergipark, PubMed and Google Scholar databases and 27 international clinical studies evaluating the effects of cherry group red fruits on human health were included in the review. It was observed there was no clinical study conducted in Turkey. The results show that cherry group red fruits may have antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, hypolipidemic, hypertensive and protective effects on the cardiovascular system and positive effects on sleep and mood. Although current studies are very promising that anthocyanin-rich cherry group fruits will positively effect health, more clinical studies are needed on humans in order to clarify their exact mechanisms and results.

Antosiyanince zengin kiraz grubu kırmızı meyveler, düşük kalorili olmalarının yanı sıra lif, C vitamini, polifenoller, karotenoidler ve potasyum gibi bazı mineraller dahil olmak üzere yüksek miktarda biyoaktif bileşene sahiptir ve bu nedenle antioksidan kapasiteleri yüksektir. Türkiye toplam meyve üretiminde dünyada dördüncü, kiraz üretiminde birinci ve vişne üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır. Üretimi oldukça yüksek olan ve sağlığı olumlu yönde etkileyerek diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, obezite ve yağlı karaciğer hastalığı gibi hastalıkların risklerini ve semptomlarını azalttığı düşünülen bu meyvelere olan ilginin ülkemizde arttırılması önemlidir. Bu derlemenin amacı, ülkemizde yetiştiriciliği yüksek ve dünya sıralamasında önemli bir yerde olan, doğada doğal olarak bulunan en güçlü antioksidan bileşik olan antosiyanince zengin kiraz grubundan olan kiraz, vişne ve kızılcık kırmızı meyvelerinin insan sağlığı üzerine etkilerini inceleyen klinik çalışmaları değerlendirmektir. Bu amaçla Dergipark, PubMed ve Google Scholar veri tabanlarında literatür taraması yapılmış ve kiraz grubu kırmızı meyvelerin insan sağlığı üzerine etkinliğini değerlendiren toplam 27 uluslararası klinik çalışma derlemeye dahil edilmiştir. Türkiye’de yapılmış bir klinik çalışmaya rastlanmamıştır. Sonuçlar, kiraz grubu kırmızı meyvelerin antioksidan, anti-inflamatuar, anti diyabetik, hipolipidemik, hipertansiyon ve kardiyovasküler sistemi koruyucu etkileri ve uyku ile ruh hali üzerinde olumlu etkileri olabileceğini göstermektedir fakat etkisi saptanmayan çalışmalarda mevcuttur. Güncel çalışmalar kiraz grubu kırmızı meyvelerin sağlığı olumlu yönde etkileyeceği konusunda oldukça umut verici olsa da kesin mekanizmalarının ve sonuçlarının aydınlatılabilmesi adına insanlar üzerinde yapılacak daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.