Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Depresyonun Aracılık Rolü


Turhan Ö.

JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH, vol.4, no.3, pp.464-481, 2019 (Peer-Reviewed Journal)