Sürdürülebilir Havayollarının Tüketici Tarafından Kabulünü Etkileyen Teşvik Edici Faktörler


Creative Commons License

Yıldız O., Kelleci A., Başakcı T.

3. INTERNATIONAL CONGRESS ON AVIATION MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2023, vol.1, pp.1-40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-40
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyada hava ulaşım ağlarının sayısı artmakta, bunun sonucu olarak havacılık endüstrisi ve hava taşımacılığı her 15 yılda yaklaşık iki kat büyümektedir. Havacılık endüstrisine olan talebin artmasıyla havayolu şirketleri dünyayı küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonuna maruz bırakmaktadır. Çevreyi korumak ve iklim kriziyle mücadele etmek hedefiyle bir yol haritası olarak Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) kabul etmiştir. SKH, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 17 evrensel hedeften oluşmaktadır. 12. hedef Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim (SKH 12), doğal kaynakların verimli kullanılmasını, atıkların azaltılmasını ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu noktada havayolu şirketlerinin sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaları göz önüne alındığında sürdürülebilir havacılık yakıtını kullanması, topluma iş imkânı yaratması, katı atıkları ayrıştırarak geri dönüştürmesi gibi çevresel ve ekonomik boyuttaki uygulamaların havayolu şirketlerince tercih edildiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, havayolu şirketlerinin sürdürülebilirlik uygulamalarının tüketiciler tarafından kabul edilmesini sağlayan unsurları belirlemektir. Çalışmada ilk olarak nitel yöntemlerden derinlemesine mülakat ve odak grup teknikleri kullanılmıştır. Sonrasında nicel yöntemlerden anket tekniği ile 255 adet veri toplanmıştır. Veriler önce Keşifsel Faktör Analizine daha sonra MANOVA Analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucu tüketicilerin havayolu şirketlerinin sürdürülebilir havacılık uygulamalarını kabulünü etkileyen unsurların; ekonomik, sosyal, çevresel, gürültü, kompozit, niyet ve satın alma faktörlerinden oluştuğu tespit edilmiştir.