Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Üst Ekstremite Fonksiyonel Değerlendirmesi: Bir Derleme Makalesi


Creative Commons License

Yurtseven M.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, no.16, pp.302-312, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), genellikle zararlı partiküllere veya gazlara ciddi bir şekilde maruz kalmanın neden olduğu hava yolu inflamasyonu ve alveolar anormalliklere bağlı kalıcı solunum semptomları ve hava akımı kısıtlanması ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Genellikle bu hastalıkla beraber karşılaşılan semptomlar dispne, öksürük ve balgamdır. KOAH, esas olarak bir solunum sistemi hastalığı olmasına rağmen, bozulmuş solunum fonksiyonu, KOAH'lı bireylerin yaşadığı problemlerden sadece bir tanesidir. Ekspiratuar hava akımı sınırlaması ve dispneye ek olarak, KOAH'lı hastalarda sıklıkla kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, ekstremite kas disfonksiyonu ve psikolojik bozukluklar gibi komorbiditeler mevcuttur. Bunların tümü fonksiyonel kapasitenin azalmasına ve günlük yaşam aktivitelerine kısıtlı katılıma katkıda bulunur. Fonksiyonel değerlendirme içerik olarak; ayakta durma, temel vücut pozisyonunu değiştirme, yürüme, ayakta durma, nesneleri tutma ve taşıma gibi üst ve alt ekstremite aktivitelerine odaklanır. Literatüre bakıldığında KOAH’lı hastalarda üst ekstremite fonksiyonel değerlendirmelerine yönelik sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu nedenle bu derlemenin amacı, KOAH’lı hastalarda üst ekstremite fonksiyonel değerlendirmesi için kullanılan yöntemlerle ilgili bilgileri sunmaktır.