EVALUATION OF POSTGRADUATE THESES AFTER OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAW NO. 6331


Creative Commons License

Koçali K.

Hastane Öncesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.62-79, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.54409/hod.1078292
  • Journal Name: Hastane Öncesi Dergisi
  • Journal Indexes: Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.62-79
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: To evaluate master’s and doctoral thesis studies that were carried out at Turkish universities between 2012, when the Occupational Health and Safety Law No. 6331 was published, and 2021.
Materials and Methods: Master's and doctoral theses that were performed in occupational health and safety, occupational safety, occupational health and safety programs and were registered in the National Thesis Center database of the Council of Higher Education (tez.yok.gov.tr) were evaluated. They were analyzed using parameters such as thesis types, thesis numbers, distribution among universities, fields of activity, research models, writing languages, researcher genders, the provinces in which they were prepared and page ranges.
Results: 1,254 (1,231 master's and 23 doctorate) theses were defended in the field of occupational health and safety. These studies were carried out in 54 different fields of activity, especially in the construction and health sector, using 4 different research models in 3 different departments of 47 universities in 21 cities.
Conclusion: Although it has been found that the postgraduate thesis studies in the field of OHS in Turkey exhibit remarkable similarity with each other in terms of subject, researchers and postgraduate thesis advisors need to make more efforts in terms of originality, subject and method. It is beneficial to establish more doctorate programs in order to increase the number and quality of field-specific scientific studies.
Amaç: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayınlandığı 2012 yılı ile 2021 yılları arasında Türkiye üniversitelerinde yapılmış olan lisansüstü tez çalışmalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı’nda (tez.yok.gov.tr) yer alan iş sağlığı ve iş güvenliği, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği programlarındaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin; tez türleri, sayıları, üniversite dağılımları, faaliyet alanları, araştırma modelleri, yazım dilleri, araştırmacı cinsiyetleri, hangi illerde hazırlandığı ve sayfa aralıkları gibi parametreler analiz edilmiştir.
Bulgular: İş sağlığı ve güvenliği alanında 1.254 adet (1.231 yüksek lisans ve 23 doktora) tez hazırlanmıştır. Tez çalışmaları; 21 şehirdeki 47 üniversitenin 3 farklı anabilim dalında, 4 çeşit araştırma modeli kullanılarak, 54 ayrı faaliyet alanı içerisinde özellikle inşaat ve sağlık sektöründe yapılmıştır.
Sonuç: Türkiye’de İSG alanında yapılan lisansüstü tez çalışmalarının konu bakımından birbiri ile ciddi bir benzeşme içerisinde olduğu görülmekle birlikte, araştırmacıların ve lisansüstü tez danışmanlarının özgünlük, konu ve yöntem bakımından zenginleşme açısından daha fazla çaba göstermeleri gerekmektedir. Alana özgü bilimsel çalışmaların sayı ve niteliğini arttırmak adına doktora programlarının arttırılmasında yarar bulunmaktadır.