The Role of Architects in Search and Rescue Technologies: A Comparative Analysis of Global Examples and Türkiye


Creative Commons License

Dallı M., Soyluk A., Ürük Z. F.

JOURNAL OF ARCHITECTURAL SCIENCES AND APPLICATIONS, vol.8, no.Special Issue, pp.103-123, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Search and rescue (SAR) operations require the integration of various technologies and expertise, to effectively respond to emergencies. In this study it was investigated how architects play an essential part in SAR technologies both globally and in Türkiye contexts. Architects play an invaluable role in designing SAR facilities, by optimizing spatial layouts, assuring structural integrity, integrating advanced technologies and encouraging sustainability. By conducting an in-depth comparison between international and Turkish SAR examples, this study highlights key similarities, distinctions and potential areas for improvement. These results emphasize the value of architectural expertise when conducting SAR operations; further providing insight into how Türkiye could enhance its approach to increase SAR capabilities.

Arama ve kurtarma (SAR) operasyonları, acil durumlara etkili bir şekilde yanıt verebilmek için çeşitli teknolojilerin ve uzmanlığın entegrasyonunu gerektirir. Bu çalışmada mimarların SAR teknolojilerinde hem küresel hem de Türkiye bağlamında nasıl önemli bir rol oynadığı araştırılmıştır. Mimarlar, mekansal yerleşimleri optimize ederek, yapısal bütünlüğü garanti ederek, gelişmiş teknolojileri entegre ederek ve sürdürülebilirliği teşvik ederek SAR tesislerinin tasarlanmasında paha biçilmez bir rol oynarlar. Bu çalışma, uluslararası ve Türkiye SAR örnekleri arasında derinlemesine bir karşılaştırma yaparak, temel benzerlikleri, farklılıkları ve potansiyel iyileştirme alanlarını vurgulamaktadır. Bu sonuçlar, SAR operasyonlarını yürütürken mimari uzmanlığın değerini vurgulamaktadır; ayrıca Türkiye'nin SAR yeteneklerini artırma yaklaşımını nasıl geliştirebileceğine dair bir değerlendirme sağlamaktadır