DEVLET ve VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELİN SİNİZM ALGISINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


DEMİR F. B.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.41, pp.86-98, 2021 (Peer-Reviewed Journal)