Bireylerin Yatırım Kararlarının Davranışsal Finans Yaklaşımıyla İncelenmesi: Akademisyenlere Yönelik Değerlendirme


ERTUĞRUL A.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.13-29, 2020 (Peer-Reviewed Journal)