Çağdaş Dönemde Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzı


Creative Commons License

Mohammadı Ghanbarlou R.

in: SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, Doç. Dr. Serap SARIBAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Turgay AKKUŞ, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.1701-1715, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Duvar Yayınları
  • City: İzmir
  • Page Numbers: pp.1701-1715
  • Editors: Doç. Dr. Serap SARIBAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Turgay AKKUŞ, Editor
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde çılgıncasına tüketim, gündelik hayatın ayrılmaz bir bileşenine dönüşmüş ve hatta bağımlılık seviyesine kadar ulaşmış bir mesele haline gelmiştir. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan bağımlılık tarih boyunca çeşitli şekillerde kendini göstermesine rağmen özellikle 21. yüzyılda bilimsel teoriler ve modellerle açıklanmaya çalışılan bir hastalık ve toplumsal bir sorun olarak kabul edilmektedir. İnsanlık her alanda gelişimini sürdürürken özellikle son birkaç yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak değişen sosyal ve ekonomik yapıların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum bir yandan bireyin iletişim teknolojilerini kullanarak fiziksel bir efor sarf etmeksizin sosyal etkileşimini arttırmasına her türlü hizmet ve tüketim mallarına kolayca ulaşmasına ve bu sayede ihtiyaçlarına daha kolay ve daha hızlı karşılık bulmasına olanak sağlarken diğer yandan toplumdan soyutlanma, kendine yabancılaşma, tembellik, tatminsizlik ve bağımlılık gibi sorunlara neden olabilmektedir (Dinç, 2021: 101). İşte bu bağımlılık türlerinden biri de tüketimdir. Çünkü tüketim kavramı geleneksel anlamda bir tüketim ve hayat tarzı anlamından çıkarak artık yerini temel ihtiyaç dışı bir tüketime bırakmıştır. İhtiyaçlar manipüle edilmiş ve ihtiyacımız olmayan ürünler ihtiyacımız varmış gibi empoze edilmektedir. Bu çalışma, yaşam biçimlerini ve tüketimi kitle toplumunun tamamen manipüle edilmiş ürünleri olarak gören bakış açısını, yaşam biçimleri ve tüketim alanını ya da en azından özel bir yönünü tanımlamaya çalışmaktadır.