THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS OUTBREAK ON MUNICIPAL SERVICES: THE CASE OF TRABZON


ÖZGÜN C.

Karadeniz Araştırmaları, vol.18, no.71, pp.571-589, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 71
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Karadeniz Araştırmaları
  • Page Numbers: pp.571-589
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the changes that have taken place in central and local governments both ingeneral and in the provision of municipal services during COVID 19, with a particular focus on Trabzon, Turkey.According to the literature, outbreaks constitute large-scale health events that lead to changes in managementand life on a historical scale. Turkey’s administrative system features both centralized and decentralizedmanagement. It is only natural that the services provided by municipalities – which are part of decentralization – are also affected by the coronavirus epidemic. In this context, the researchers of this study both interviewed andsurveyed those working for the Municipality of Trabzon, including district mayors, officials, and various other civilservants, and then compared and contrasted the data they extracted from that. What they found was thatcoronavirus epidemic has indeed sparked number of changes in how the city/province delivers municipal services,as well as changes in how Trabzonites lead their lives. It is anticipated that the findings from this study and theinnovative use of a hybrid interview-survey method will contribute to the literature.
Bu çalışmanın amacı, COVİD-19 sürecinde genelde merkezi ve yerel yönetimlerde, özelde ise Trabzon’da belediyehizmetlerinin sunumunda meydana gelen değişimleri incelemektir. Literatürde salgınlar, dünya tarihindeyönetim ve yaşam değişikliklerine yol açan, geniş çaplı sağlık olayları olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’deyönetim, merkezden ve yerinden yönetim olarak düzenlenmiştir. Yerinden yönetimin bir parçası olanbelediyelerin sunduğu hizmetlerin, koronavirüs salgınından etkilenmesi de doğaldır. Bu bağlamda salgınsürecinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanları / yetkilileri ile yarı yapılandırılmış mülakattekniği ile görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca görüşme yapılan yetkililerin görevli oldukları belediye sınırları içindekiçeşitli meslek sahipleri ile anket yapılarak, mülakat sonucu elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Sonuçtakoronavirüs salgınının, belediye hizmetlerinin sunumunda, halkın yaşam biçiminde bir takım değişikliklere yolaçtığı tespit edilmiştir. Mülakat ve anket tekniğinin kullanıldığı karma yöntemle elde edilen bulguların, literatürekatkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.