Türk Sinemasında Kullanılan İlk Sinema Makineleri ve İlk Projeksiyonistler (1896-1908)


Creative Commons License

Zengin F.

Abant Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.1, pp.123-135, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.11616/asbi.1016473
  • Journal Name: Abant Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.123-135
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Türk sinema tarihi araştırmalarında öncelikle olarak ilk gösterim mekanlarına ve gösterilen filmlere odaklanılmış; sinemanın başat teknolojisi olan film makinelerine ve onları kullanan kişilere gerçek anlamda yoğunlaşılamamıştır. Halbuki bu eksiklik Osmanlı Devleti’nde bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin takibi adına oldukça önemlidir. Bu eksiklikten hareketle bu çalışmada, Türk sinemasında kullanılan ilk sinema aygıtları ve onları kullanan film projeksiyonistleri (film makinistleri) araştırılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın amacı, büyük bir buluş olarak dönemin bilim ve teknolojisini yansıtan sinema aygıtlarının Türkiye’de kullanılan ilk modellerini ve sahiplik yapılarını kronolojik olarak belirlemek ve bu cihazları kimin kullandığını tespit etmektir. 1896-1908 tarihleri olarak sınırlandırılan çalışmada literatür taraması ve doküman analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında Türk sinema tarihinin ilk döneminde kullanılan film makineleri ve bunları kullanan ilk film projeksiyonistleri tespit edilmiş ve kronolojik olarak sıralanmıştır.