ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞGÖRENLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


ÇELİK B., GÜNEY S., GÜRÜL B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.7, no.59, pp.2560-2573, 2020 (Peer-Reviewed Journal)