VİCDANİ LİDERLİĞİN İŞ VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KÜTAHYA İL ÖRNEĞİ


BOZ D.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, no.9, pp.47-54, 2022 (Peer-Reviewed Journal)