SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN “YEŞİL LOJİSTİK” UYGULAMALARI


Aydın K., Kantarcı T.

INTERNATIONAL CONGRESS OF RECYCLING ECONOMY & SUSTAINABILITY POLICY, Baku, Azerbaijan, 12 October 2023, pp.106-107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.106-107
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Today, technological developments have led to rapid industrialization and significant increases in production and consumption. However, in parallel with these social and economic developments, important problems have emerged. The most important of these problems is environmental degradation. Climate change and environmental problems resulting from the destruction of ecological balance are seen as an important source of threat to living life. Global warming caused by greenhouse gas emissions is considered one of the most important environmental problems. In this context, it is seen that the rapidly increasing competitive environment and globalization cause significant imbalances in the functioning of the natural system. Under all these negative developments, important steps have been taken to ensure the sustainability of the economic system in the world. The logistics industry, one of the fastest growing industries in the world, serves as an important intermediary for the growth of trade in an economy. However, the logistics sector is responsible for a large portion of greenhouse gas emissions. Additionally, the logistics industry has negative environmental impacts such as noise, pollution and packaging waste. 

For this reason, when countries and companies take into account the undeniable benefits of the logistics sector to the economy, they have begun to abandon traditional logistics decisions that are not environmentally friendly. Therefore, the idea of logistics being environmentally friendly and the concept of "green logistics" emerged. This study will focus on the concept of green logistics, which includes decisions regarding environmental management in logistics activities, and will try to provide important information about green logistics practices. 

Günümüzde teknolojik gelişmeler beraberinde hızlı sanayileşmeye, üretim ve tüketimde önemli derecede artışlara yol açmıştır. Ancak söz konusu sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlardan en önemlisi çevresel bozulmalardır. Ekolojik dengenin tahribatıyla ortaya çıkan iklim değişikliği ve çevresel sorunlar canlı yaşamı için önemli bir tehdit kaynağı olarak görülmektedir. Sera gazı emisyonlarının yarattığı küresel ısınma ise en önemli çevre sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, hızla artan rekabet ortamı ve küreselleşme doğal sistemin işleyişinde önemli dengesizliklere yol açtığı görülmektedir. Tüm bu yaşanan olumsuz gelişmeler altında, dünyada ekonomik sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar gündeme gelmiştir. Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan lojistik sektörü, bir ekonomide ticaretin büyümesi için önemli bir aracı olarak hizmet etmektedir. Ancak lojistik sektörü, sera gazı emisyonlarının büyük bir bölümünden sorumludur. Ayrıca lojistik sektörünün gürültü, kirlilik ve ambalaj atığı gibi olumsuz çevresel etkileri de söz konusudur. Bu nedenle ülkeler ve firmalar, lojistik sektörünün ekonomiye sağladığı yadsınamaz faydalarını göz önüne aldığında, çevre dostu olmayan geleneksel lojistik kararlarından vazgeçmeye başlamıştır. Dolayısıyla lojistiğin çevre dostu olması fikri ve “yeşil lojistik” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada lojistik faaliyetlerinde çevre yönetimi ile ilgili kararları dahil eden yeşil lojistik kavramı üzerinde durulacak ve yeşil lojistik uygulamalarına ilişkin önemli bilgiler sunulmaya çalışacaktır