Almanya’da Yaşayan İkinci Kuşak Göçmen Türklerin Seyahat Motivasyonlarının ve Anavatana Bağlılıklarının Diaspora Turizmi Kapsamında İncelenmesi: Köln Örneği


Creative Commons License

Çıkı K. D., Kızanlıklı M. M.

Turizm Akademik Dergisi, vol.8, no.1, pp.115-132, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Turizm Akademik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.115-132
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

The relaxation of people by moving away from where they live lies based on tourism. Diaspora tourism is, as for that, about people traveling to places where they previously lived for reasons such as kinship-friend-homeland longing, maintaining identity or origin seek. When the international literature is reviewed regarding diaspora tourism, which is different from other tourism types, it is seen that the studies are increasing gradually. Another noticeable point is the increasing interest in the generation size of diaspora tourism in international literature. When the local literature on diaspora tourism is reviewed, it is seen that the studies are limited, and the generation dimension of the issue is not addressed. The study aims to determine the relationship between attachment to homeland and homeland travels of the second-generation Turkish diaspora living in Germany.Nevertheless, determining the motivation of second-generation Turkish immigrants living in Germany to their homeland is among the study aims. In this study, a scale was used to determine the attachment and travel motivation of second-generation Turkish immigrants who have traveled to the homeland at least once. Using the snowball and purposeful sampling method, a questionnaire was applied to 416 participants living in Cologne. Results obtained from the study were revealed a significant relationship between participants’ attachment to the homeland and their travels to the homeland, and It was revealed that devotion to the homeland positively affects the motivation of diaspora tourism. Keywords: Second-Generation Turkish Immigrant, Diaspora Tourism, Travel Motivation, Attachment to Homeland.

Turizmin temelinde insanların yaşadığı yerden uzaklaşarak rahatlaması yer almaktadır. Diaspora turizmi ise insanların daha önceden yaşadıkları yerlere akraba-arkadaş-anavatan özlemi, kimliğini korumak veya köken arayışı gibi nedenlerle seyahat etmesi ile ilgilidir. Diğer turizm çeşitlerine göre farklı olan diaspora turizmi ile ilgili uluslararası alan yazın incelendiğinde araştırmaların giderek arttığı görülmektedir. Bir diğer dikkat çekici nokta ise uluslararası alan yazında diaspora turizminin nesiller boyutuna artan ilgidir. Diaspora turizmi ile ilgili yerli alan yazın incelendiğinde ise araştırmaların kısıtlı olduğu ve konunun nesiller boyutuyla ilgilenilmediği görülmektedir. Araştırmanın amacı Almanya’da yaşayan ikinci kuşak Türk diasporasının anavatan bağlılıkları ile anavatan seyahatleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bununla birlikte Almanya’da yaşayan ikinci kuşak göçmen Türklerin anavatana seyahat motivasyonlarının belirlenmesi araştırmanın amaçlarındandır. Bu araştırmada, anavatana en az bir kez seyahat etmiş ikinci kuşak göçmen Türklerin, anavatana bağlılıklarının ve seyahat motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir ölçek kullanılmıştır. Kartopu ve amaçlı (kasıtlı) örnekleme yöntemi kullanılarak Köln’de yaşayan 416 katılımcıya anket uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, katılımcıların anavatana bağlılıkları ile anavatan seyahatleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve anavatana bağlılığın diaspora turizmi motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır.