Bazı Çalışma İlişkisi Değişkenlerinin Güvenlik Kültürü Üzerine Etkisi


ÖZKAN Y., ARPAT B.

SIYASET EKONOMI VE YÖNETIM ARAŞTIRMALARI DERGISI, vol.5, no.3, pp.123-140, 2017 (Peer-Reviewed Journal)