Bir ölçek geliştirme çalışması: Kemoterapi uygulanan hastalarda özbakım yetersizliği kuramına gore özbakım davranışları ölçeği


KARADAĞLI F., Ecevit Alpar Ş.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.168-181, 2017 (Peer-Reviewed Journal)