Kurt (Canis lupus )ve Tilki (Canis vulpes) Kemiklerinin İskelet Yerli Köpeginkilerine (Canis familiaris) Göre Gösterdikleri Makro Anatomik Ayrımlar Üzerine Araştırmalar


Girgin A., Karadağ H., Bilgiç S., Temizer İ. A.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, no.4, pp.169-182, 1988 (Peer-Reviewed Journal)