Ham Deri Yükleme Ekipmanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından AHP ve MAUT Yöntemleri ile Belirlenmesi


CANER AKIN G., ÖZTÜRK T.

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, vol.14, no.1, pp.128-140, 2022 (Peer-Reviewed Journal)