Sessiz İstifanın İş Tatminine Etkisi: Havacılık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma / The Effect of Quiet Quitting on Job Satisfaction: A Research for Aviation Sector Employees


Deniz A.

Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.134-152, 2024 (Peer-Reviewed Journal)