İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ (HAYATİYETİ) İÇİN İŞLETMENİN GEREKSİNİMLER HİYERARŞİSİ VE ÖRGÜTSEL MİZYON ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?


BOZ D.

ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.4, pp.52-63, 2017 (Peer-Reviewed Journal)