Research of Nutritional Behavior in Patients with Gastroesophageal Reflux


Creative Commons License

Akgöz H. F., Yeşilkaya B.

BEZMIALEM SCIENCE, vol.10, no.3, pp.290-298, 2022 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.14235/bas.galenos.2021.6193
  • Journal Name: BEZMIALEM SCIENCE
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.290-298
  • Keywords: Gastroesophageal reflux, nutritional behaviour, nutritional assessment
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Gastroesophageal reflux (GER) is the migration of stomach contents to the lower part of the oesophagus, which is a physiological phenomenon that can usually be detected 10-15 times a day. It can occur after meals and during sleep. This study was conducted to investigate the nutritional behaviour of patients diagnosed as having GER disease (GERD). Methods: In this research, among patients who were admitted to the gastroenterology outpatient clinic in a training and research hospital in İstanbul between June and December 2019, 104 patients aged 18-65 and diagnosed as having GERD as the study group, and 104 individuals not diagnosed as having GERD as the control group were included. Results: Of both patient and control groups, 49% were male and 51% were female. It was determined that those diagnosed as having the disease frequently experienced pyrosis and regurgitation with acidity. The average body mass index (BMI) of the patient group was 30.40 kg/m2 , and of the control group, it was 25.41 kg/m2 (p<0.05). In this study, nutritional habits were assessed, and statistically significant variations were found in the number of meals, meal skipping, eating speeds, and food temperatures. It was determined that most people with GERD symptoms ate more chocolate, fatty foods, acidic foods, spicy foods, and sodas than the control group. It was found that most individuals diagnosed as having GERD were overweight and their physical activities were significantly lower than the control group (p<0.05).

Amaç: Gastroözofageal reflü (GÖR), mide içeriğinin özefagusun alt kısmına doğru hareketi olup normalde günde 10-15 kez gözlenebilen fizyolojik bir olaydır. Bu durum yemekten sonra ve uyku sırasında oluşabilmektedir. Bu çalışma GÖR hastalığı (GÖRH) tanısı almış hastaların beslenme davranışının araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Bu çalışmada İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde gastroenteroloji polikliniğine Haziran-Aralık 2019 tarihleri arasında başvuran hastalardan GÖRH tanısı alan, yaşları 18-65 arasında değişen 104 hasta ve kontrol grubu olarak GÖRH tanısı almayan 104 birey seçilmiştir. Bulgular: Hasta ve kontrol grubunun %49’u erkek ve %51’i kadındır. Hastalık tanısı alanların sıklıkla pirozis ve asit regürjitasyonu yaşadıkları belirlenmiştir. GÖRH tanısı konulan bireylerin beden kitle indeksi (BKİ) ortalamasının 30,40 kg/m2 , kontrol grubundaki bireylerin BKİ ortalamasının 25,41 kg/m2 olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu çalışmada bireylerin beslenme alışkanlıkları değerlendirilmiş ve öğün sayısı, öğün atlama durumu, yemek yeme hızları, yemek ısıları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. GÖRH semptomları yaşayan bireylerin büyük çoğunluğunun reflüjenik besinler olan çikolata, yağlı besinler, asitli besinler, baharatlar ve kolalı içecekleri kontrol grubuna göre daha çok tükettikleri saptanmıştır. GÖRH tanısı alan bireylerin çoğunluğunun fazla kilolu olduğu, fiziksel aktivitelerinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).