Sağlık Personelinde Motivasyon ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Araştırılması: Bandırma Devlet Hastanesi Örneği


TOPÇU T., ÖZATA M.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-9, 2018 (Peer-Reviewed Journal)