Bibliometric Analysis of HR Analytics Literature


Vural Allaham M.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.21, no.83, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier