The Effect Of Talent Management On Work And Business Performance: The Case Of Kütahya


Creative Commons License

BOZ D.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.0, no.92, pp.22-35, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 92
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.17753/sosekev.1090688
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.22-35
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

The role of competencies and talents has increased further as a result of advances and developments in communication technologies in the changing competitive environment with the globalization process. Businesses see their employees as a cost element in the past, and today they are considered as added value-generating talents. For businesses, the focus of the new competition is on talented employees. The discovery of people with these potential talents, their recruitment and training in line with business goals and objectives bring businesses to the forefront in a competitive environment. In context, aim of the research is to determine the impact of talent management on work and business performance. For purpose, 274 white and blue collar employees in two separate automotive sector enterprises operating in the Organized Industrial Zone of Kütahya province were reached on voluntary. According results, it was determined talent management had a positively significant effect on both work and business performance. With result, it shows the importance of talent management relay, especially given employees on a sectoral basis are trained with difficult processes and abilities. It should not be ignored that by providing this important role, the abilities of employees will positively affect both work and business performance.
Küreselleşme süreciyle birlikte değişen rekabet ortamında haberleşme teknolojilerindeki ilerleme ve gelişmeler sonucunda yetkinlikler ve yeteneklerin rolü daha da artmıştır. İşletmeler geçmişte bir maliyet unsuru olarak gördükleri çalışanları, günümüzde katma değer üreten yetenekler olarak değerlendirilmektedir. İşletmeler için yeni rekabetteki odak noktası yetenekli çalışanlardır. Bu potansiyel yeteneklere sahip kişilerin keşfedilmesi, işletmeye kazandırılması, işletme amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitilmesi ve yetiştirilmesi rekabet ortamında işletmeleri ön plana çıkarmaktadır. Bu araştırmada işletmelerdeki yetenek yönetimi uygulamalarının iş ve işletme performansına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Kütahya il merkezinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan iki farklı otomotiv sektörü işletmesinin 274 beyaz ve mavi yakalı çalışanına gönüllülük temelinde göre anket yöntemiyle ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular işletmelerin yetenek yönetimi uygulamalarının; iş performansını (β=0,750 p<0,05) ve de işletme performansını (β=0,483 p<0,05) pozitif yönlü anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu netice aynı zamanda işletme çalışanların zorlu bir süreç içerisinde yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bu önemli rolün desteklenmesi ve sürdürülebilir olmasında işletmelerin yetenek yönetimi uygulamalarının işletme hedef ve amaçlarına ulaşılmasında iş ve işletme performansını pozitif yönlü etkilediği gözden kaçırılmamalıdır.