THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND ENERGY CONSUMPTION IN TURKISH ECONOMY: SYMMETRIC/ASYMMETRIC CAUSALITY ANALYSIS


Creative Commons License

ÇETİN M., KANTARCI T.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.4, pp.817-839, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This paper explores the symmetric/asymmetric causal linkage between foreign direct investmentsand energy consumption in Turkey over the period 1975-2015. The unit root properties of variablesare tested by the Ng-Perron and Lee-Strazicich unit root techniques. The ARDL bounds test is usedto examine the cointegration between the variables. The Toda-Yamamoto and Hacker and Hatemi-Jcausality tests are used to investigate the symmetric causalit analysis. The Hatemi-J causality approach isapplied to explore the asymmetric causal relationship between the variables. Empirical results show thatthere exists cointegration between the variables in the existence of structural breaks and the presence ofsymmetric causality running from energy consumption to foreign direct investments. There exists causalityfrom positive foreign direct investment shocks to positive energy consumption shocks. There also existscausality from negative energy consumption shocks to negative foreign direct investment shocks. Thefindings will present policy implications related to Turkish economy.
Bu çalışma, Türkiye’de 1975-2015 döneminde yabancı sermaye yatırımları ile enerji tüketimi arasındaki simetrik/asimetrik nedensellik ilişkisini araştırmaktadır. Değişkenlerin birim kök özellikleri, Ng-Perron ve Lee-Strazicich birim kök teknikleriyle test edilmektedir. Değişkenler arasındaki eşbütünleşmenin araştırılmasında ARDL sınır testi kullanılmaktadır. Simetrik nedensellik analizi, Toda-Yamamoto ile Hacker ve Hatemi-J nedensellik testleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Değişkenler arasındaki asimetrik nedensellik ilişkisi, Hatemi-J nedensellik yaklaşımı ile incelenmektedir. Ampirik sonuçlar, yapısal kırılmalar altında eşbütünleşmenin varlığını ve enerji tüketiminden yabancı sermaye yatırımlarına doğru bir simetrik nedenselliğin varlığını göstermektedir. Pozitif yabancı sermaye yatırımları şokundan pozitif enerji tüketimi şokuna doğru bir nedenselliğin yanı sıra negatif enerji tüketimi şokundan negatif yabancı sermaye yatırımları şokuna doğru bir nedensellik söz konusudur. Bulgular, Türkiye ekonomisi ile ilgili politika önerileri sunabilecektir.