Algılanan Örgütsel Desteğin Büro Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması


ALTINÖZ M., ÇÖP S., ÇAKIROĞLU D., KERVANCI F., KESKİN N.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.149-163, 2013 (Peer-Reviewed Journal)