Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunlarının Sahip Olması Gereken Bilgi, Beceri Ve Yetkinlikler


Vural Allaham M.

The Journal of Business Science (JOBS), vol.7, no.2, pp.357-388, 2019 (Peer-Reviewed Journal)