Engelli Okçuluk Sporcularının Motivasyon ve Kaygılarının Müsabaka Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Serin Yaman S.

7. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 2023, 7 - 09 October 2023, pp.79-93

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.79-93
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Bu araştırmada engelli okçuluk sporcularının spora katılım motivasyonu ve durumluk kaygılarının müsabaka atış performanslarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma grubu 18-21 mayıs 2022 Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Türkiye Şampiyonası ve 16-20 ocak 2023 tarihleri arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan 2024 Paralimpik Oyunları Sporcu Havuzu Seçme Yarışmasına katılan gönüllü, 30 engelli okçuluk sporcusundan oluşmaktadır. Sporcuların yarışma öncesi kaygılarını tespit etmek amacıyla durumluk kaygı envanteri, motivasyonlarının tespiti amacıyla engelli sporcularda spora katılım motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi amacıyla Pearson Korelasyon, Anova analizleri ve LSD post hoc testinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Motivasyonsuzluk puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (t=2,12; p<0,05). Durumluk kaygı puanlarının yaş gruplarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F=5,80; p<0,05). Dışsal motivasyon puanlarının engelli olma yaşına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F=3,18; p<0,05). Atış performansı toplam puanlarının engelli olma yaşına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (F=3,40; p<0,05). Dışsal motivasyon ile durumluk kaygı arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu (r=0,42; p<0,05) tespit edilmiştir.

Sonuçlar: Araştırma sonucuna göre kaygı ve motivasyon puanlarının cinsiyet, yaş grupları, engelli olma yaşı, meslek, öğrenim durumu, spora başlama yaşı, spor kulübüne göre farklılık gösterdiği; ancak bu değişkenlerin, atış performansına etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okçuluk, bedensel engelliler, kaygı, motivasyon, performans