The Approach and Model Samples in School Social Service Implementation


YEŞİLKAYALI E.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.135-152, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The school social service is being planned to start by 2016 in our country. The fact that this implementation is depending upon sound basis is important in terms of having preventive services and ensuring the welfare of students, schools, families and society that will benefit from the implementation. However, apart from the cooperation among children, family and school, the emphasis on only the identification of children with violence stories and psycho-social support for them in the establishment of 'school social service system' will limit the service itself and diminish the expected benefits. Therefore, it must be known why school social school service is needed, what problems this implementation is addressing, what fundamental basis this implementation is depending upon, what new model samples are and what guiding samples in this implementation are. The aim of this article is to contribute to forming an implementation framework for the school social service units in our country by offering a perspective in the topics mentioned above.
Ülkemizde 2016 yılına kadar okul sosyal hizmetinin başlatılması planlanmaktadır. Bu uygulamanın sağlam temellere dayanması, önleyici hizmetlerin oluşturulması ve uygulamadan yarar sağlayacak olan öğrencilerin, okulların, ailelerin ve toplumun refahının sağlanması açısından önemlidir. Ancak "okul sosyal hizmet sistemi"nin kurulma amacında, çocuk-aile-okul işbirliğinin dışında sadece şiddet öyküsü olan çocukların tespit ve psiko-sosyal yönden desteklenmesine vurgu yapılması, hizmeti sınırlandıracak ve hizmetten sağlanacak faydayı azaltacaktır. Bu nedenle okul sosyal hizmetinin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı, bu uygulama ile hangi sorunlara yönelik çözümler üretildiği, uygulamanın üzerine temellendiği ana yaklaşım ve yeni yaklaşım örneklerinin neler olduğu ve uygulamanın nasıl yapılabileceği hakkında rehberlik eden model örneklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu makalenin amacı, belirtilen konularda bir perspektif sunarak, ülkemizde okul sosyal hizmet birimleri için uygulama çerçevesinin oluşturulmasına katkı sağlamaktır