The Relationship Between Social Work Academıc Discipline-Occupation And Democracy


Yolcuoğlu İ. G.

Turkish Journal of Applied Social Work, vol.4, no.1, pp.28-39, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Turkish Journal of Applied Social Work
  • Page Numbers: pp.28-39
  • Istanbul Gelisim University Affiliated: Yes

Abstract

In this study discussed the relationship of democracy and social work. The indicators of the of democracy are respect for human rights, freedom, equality and justice, pluralism and participation. In our age a better form of government has not yet been found than democracy, which can take the government under the control of the ruled people. The democratically governance method is based on the idea that rulers are chosen bythose who are governed to represent them as social life style. Democracy, it is appear from the non-governmental organizations. In fact, the development of democracy and civil society in country, the state should truly implement the rule of law. The public services, must continue their activities by equality in fields such as education, health and security. Social work profession and effectiv field studies teh key of the developing democracy. Keywords: Social Work, Democracy, NGO. 

Bu çalışmada, sosyal çalışma demokrasi ilişkisi ele alınmıştır. Demokrasi kültürünün” temel göstergeleri, insan haklarına saygı, özgürlük, eşitlik ve adalet düşüncesi, ço¬ğulculuk ve katılımcılıktır. Günümüz dünyasında iktidarı, “yönetilen halkın denetimine alabilen” demokrasiden daha iyi bir yönetim biçimi de henüz bulunamamıştır. Demokratik yönetim metodu, yöntem, bir toplumsal yaşam biçimi olarak yöneticilerin, kendilerini temsil etmeleri için yönetilenler tarafından seçilmesi düşünce¬sine dayanmaktadır. Demokrasi, güçlü sivil toplumdan neşet etmektedir. Doğrusu, bir ülkede demokrasinin ve sivil toplumun gelişebilmesi için, devletin gerçek anlamda “hukuk devleti” olabilmesi gerekir. Kamunun eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda etkinlik¬lerini, eşitlik temelinde sürdürmesi demokrasiyi inşa etmektedir. Sosyal çalışma mesleği ve kapsamlı sosyal çalışma uygulamaları, toplumda demokrasinin geliştirilmesinin anahtarıdır. Anahtar Kelimeler: Sosyal çalışma, Demokrasi, Sivil Toplum