5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Yazılan Makalelerin Nitel Analizi (2005-2015)


ÖZKAN Y., ALTINSOY A., BİNGÖL U.

The Journal of Social Sciences, vol.14, no.14, pp.605-613, 2017 (Peer-Reviewed Journal)